נגיף הקורונה - מידע ממשרדי הממשלה ורשויותיה

ריכזנו בשבילכם את המידע הרשמי על נגיף הקורונה כדי שתוכלו להתעדכן, לפעול על פי ההוראות ולהבין את זכויותיכם.

https://www.gov.il/he/General/corona_official?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral