להלן עדכון הנחיות מעודכנות לציבור החל ממחר, 1.4:

  • איסור התקהלות של יותר משני אנשים שאינם מאותה משפחה גרעינית
  • איסור תפילות משותפות גם בשטח פתוח (בתי הכנסת סגורים)
  • הגבלת השתתפות בהלוויות – עד 20 אנשים במקום פתוח בלבד ובמרחק של 2 מ' בין אדם לאדם.
  • הגבלת השתתפות בבריתות עד 10 אנשים, חתונות ללא מוזמנים. 
  • ליל סדר רק בקרב המשפחה הגרעינית.
  • צמצום העבודה ל 15% , הגבלת נוכחות עובדים במקום עבודה וחובת מדידת חום במקומות העבודה.

ממשיכים :

  • יציאה מהבית רק למטרות עבודה חיונית, רכישת מצרכי מזון או רפואה.
  • יציאה להתאווררות במרחק של עד 100 מ' ממקום מהמגורים.

ע"פ הנחיות משרד הבריאות אין לעשות שימוש בגני משחקים ומגרשי ספורט.