הודעה חשובה!

אין קבלת קהל במשרדי המועצה עד להודעה חדשה