הורים יקרים שלום, 

לשמחתנו, ביום א' חוזרים הגנים במועצה לפעילות ע"פ המתווה שאושר ע"י הממשלה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. הגנים הוכנו לחזרה מבחינת הגיינה, בטיחות, אבטחה וניקיון. 

מצ"ב קובץ מפורט להתנהלות הגנים בשבוע הקרוב https://m-yehuda.org.il/uploads/n/1588877934.4616.pdf

מעבר לכך, השבוע פעלו במועצה בתי הספר היסודיים שכבות א'-ג' בבתי הספר, ד-י' בבתי הספר היסודיים ובתיכונים במתכונת למידה מרחוק, וכיתות י"א-י"ב חזרו גם הם במתכונת מצומצמת של למידה בבתי הספר. הלמידה התנהלה בהתאם להנחיות משרד הבריאות במתכונת שמירה על "קפסולות" למידה למניעת הדבקות ושמירה על בריאות הציבור. כמו כן, החינוך המיוחד המשיך בלמידה זה השבוע השני ומדיווחי צוותי החינוך בבתי הספר, החזרה המדורגת לבתי הספר לוותה בהתרגשות ובוצעה בהצלחה רבה. בשבוע הבא נמשיך במתכונת הלמידה שהתקיימה השבוע בבתי הספר היסודיים, התיכוניים והחינוך המיוחד (יסודי א'-ג', תיכוניים י"א- י"ב) בעוד שאר השכבות ימשיכו בלמידה מתוקשבת. הלימודים של מסגרות החינוך המיוחד בבתי הספר יימשכו גם כן, ונצרף את קידום הנוער והגנים ללמידה ביום א'. 

 

בזמן זה המעונות הציבוריים חוזרים ללמידה במתכונת חלקית ואנו מקווים שבימים הקרובים יאושרו גם פעילויות הצהרונים במטרה להקל על ההורים לחזור למעגל העבודה. אנו ערוכים לתת מענה לצרכים הלימודיים בכיתות ד'-ו' וחטיבות הביניים. כמו כן הוכן על ידינו מתווה הנוגע לצהרונים בכפוף לאישור הממשלה במידה ויוחלט על חידוש פעילותם. 

 

אנו מאחלים לכל תושבי המועצה סוף שבוע רגוע, שבת שלום, בריאות שלמה וחזרה מוצלחת להרחבת שגרת החיים בצל הקורונה ושגרת הלמידה המתרחבת במוסדות החינוך. אנו מודים לצוותים החינוכיים בכל שכבות הגיל על עבודת הקודש החינוכית שהם מבצעים ומודים גם לנהגי מטה יהודה ולמחלקת התחבורה על שירות מקצועי ויעיל. 

 

בברכת שבת שלום ובשורות טובות,
ניב ויזל, ראש המועצה
ניב בר-גיא, ראש מנהל החינוך