האחריות על הבדיקות עברה לקופות החולים, למעט מתקני 'היבדק וסע' המופעלים ע"י מד"א.

הודעות לחולים מתבצעות ע"י קופות החולים.

הודעות על הצורך בבידוד למי שבא במגע עם חולה, אמורות להתקבל ממשרד הבריאות, מעקב בידוד מתבצע ע"י קופות החולים.

מי שמבקש להיבדק, צריך ליצור קשר עם המוקד הרלוונטי בקופ"ח שלו (פרסום מצורף).
 

בהחלט אין סיבה להיתפס לתבהלה.

****

עיקרי התדרוך לתקשורת של שר הבריאות יולי (יואל) אדלשטיין 31.5.20:*

כל מי שיעמוד באחד התנאים האלו ייבדק: 
 

1. בני בית של חולה מאומת, גם אם אין להם תסמינים, ייבדקו ביום אימות בן הבית ובדיקה נוספת לאחר 5 ימים. 

2. אנשים ללא תסמינים שהיו במגע קרוב עם חולה מאומת בבתי הספר (באותה הכיתה, בהסעה משותפת ובמקרים מסוימים אף כלל בית הספר). 

3. אנשים ללא תסמינים שהיו במגע קרוב עם חולה מאומת במסגרות דיור מוסדי (דיור מוגן, מחלקות סיעודיות, מסגרות רווחה המהוות בית לחיים וכיו"ב). 

4. לפי שיקול דעת של הרופא המטפל (הסעיף הזה כשלעצמו פותח בצורה דרמטית את ביצוע הבדיקות). 

5. כל האוכלוסיות המיוחדות בהתאם להנחיות של משרד הבריאות במקרים מיוחדים.

6. כל אדם עם תסמינים שהיה במגע קרוב עם חולה מאומת.  

תסמינים הם: חום, שיעול, אובדן חוש טעם. 

הגדרת מגע קרוב: פחות מ-2 מטר מרחק ובמשך זמן של 15 דקות לפחות. 

7. כל אדם עם תסמינים של המחלה שהגיע לבית חולים.