הודעה חשובה: לידיעתכם הספרייה לא תפעל בין התאריכים 19/8/20-23/8/20