תושבי לוזית שולחים תנחומים למשפחת חלפה עך מות אימם
יושבים שבעה במשק 56