הנחיות אגף בטיחות אש וחקירות לל"ג בעומר

 

מדי שנה נפגעים אנשים רבים ונגרם נזק רב לרכוש בגלל הדלקת מדורות באופן רשלני. על מנת לצמצם את הסיכון לנפש ולרכוש, מארגני המדורה ומשתתפיה יוודאו כי המדורה תודלק באופן אחראי ובטוח על פי הנחיות שלהלן:

 

מיקום המדורה

מדורה תודלק בשטח נקי, פתוח, המרוחק מחומרים דליקים, מתקנים, תשתיות ומבנים (בעדיפות לשטח חולי)

           **בהדלקת המדורה יש לשמור על המרחקים הבאים מגורמי הסיכון:

 • לפחות 150 מטר בין המדורה ליער או חורש וצמחייה
 • לפחות 40 מטר בין המדורה למתקני גז ודלק
 • לפחות 20 מטר בין המדורה לקווי חשמל וטלפון
 • לפחות 20 מטר בין המדורה למבנה
 • לפחות 4 מטר בין מדורה אחת למדורה אחרת

 

הדלקת המדורה

 • מדורה תודלק אך ורק על ידי אדם מבוגר, או בן 16  לפחות, שישמש כאחראי לקיום הוראות הבטיחות       ולכיבויה המלא של המדורה
 • גודל המדורה: בסיס המדורה לא יעלה על קוטר של 4 מטר וגובהה לא יעלה על 3 מטר
 • חומר הבעירה במדורה יהיה עץ יבש, חלקיו ותוצריו בלבד
 • ההדלקה תתבצע אך ורק על ידי גפרור וניירות או מאיצי בעירה מוצקים
 • אין להדליק באמצעות נוזל כימיקלי כגון דלק או נפט
 • יש להדליק עם כיוון הרוח וממרחק בטחון כאשר הפנים מרוחקות
 • מומלץ להדליק עם בגדים ארוכים ונעלים סגורות
 • יש להרחיק ילדים בזמן ההדלקה
 • יש להרחיק כל חומר או נוזל דליק (מיכלי דלק וגז, תרסיסים, מציתים וכו') מסביבת המדורה
 • אין להדליק מדורה אם אין בקרבתה מים, חול או אמצעי כיבוי אחר​

 

השהייה בסמוך לאש

 • בלוויית ופיקוח אדם מבוגר ואחראי או בן 16 לפחות
 • מומלץ לתחם באבנים כדי למנוע מילדים להתקרב לאש
 • מומלץ לנעול נעלים סגורות וללבוש מכנס ארוך (בשל גיצים)
 • מומלץ כי הישיבה או העמידה יהיו במרחק סביר מקרינת החום
 • מומלץ כי הישיבה או העמידה יהיו עם כיוון הרוח (בשל עשן וגיצים)
 • אין לשחק באש ולקפוץ מעליה
 • אין להשליך תרסיסים מלאים או ריקים, חזיזים וקליעים למדורה
 • איסור מוחלט להשליך תרסיסים מלאים או ריקים, חזיזים וקליעים למדורה
 • יש לשמור על הבעירה במדורה מבוקרת ולחדשה בהדרגהכשהוספת עצים  תיעשה בזהירות מרבית
 • אין לשפוך נוזל דליק אל עבר האש הבוערת
 • יש להרחיק ילדים מקרבת האש (קרינת החום גורמת נזקים)
 • אין לגעת במוליכי חום שבאים במגע עם האש (סכנת כוויה)
 • אין לישון בסמוך למדורה או להשאיר את המדורה ללא השגחה

 

כיבוי המדורה ועזיבת המקום

 • אין להשאיר מדורה דולקת ללא השגחה
 • יש לוודא כיבוי מוחלט של האש ולקרר באמצעות מים
 • יש לכסות היטב בחול למניעת ליבוי מחודש של גיצים לא כבויים
 • לאחר כיבוי האש, יש להמתין 15 דקות לפחות על מנת לוודא שהאש לא נדלקת מחדש

 

זכרו, במקרה של שריפה פעלו מיד לכיבויה ובמקבילהתקשרו 102 למכבי האש.