מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז מספר 34/22: דרוש/ה סדרן/ית אוטובוס (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 35/22: דרוש/ה לבורנט/ית לבית הספר הר-טוב (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 39/22: דרוש/ה מזכיר/ה בית ספר דרור (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 38/22: דרוש/ה מזכיר/ה בית ספר הדסים (60% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 36/22:דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה לבתי הספר: נוף הרים איתנים והדסים- 2 משרות (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 37/22: דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בתי הספר: קסם ומעיינות - 2 משרות (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 41/22: דרוש/ה עובד/ת נוער וקהילה – רכז/ת ספורט עין נקובה (75% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
מכרז מספר 40/22: דרוש/ה מזכיר/ה אגף שירות ואסטרטגיה (100% משרה) 15/06/2022 30/06/2022
פרסום פומבי למכרזי כח – אדם 15/06/2022 30/06/2022

עבור לארכיון דרושים