מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי מרחבי / קהילתי במשרה מלאה 27/12/2020 27/01/2021

עבור לארכיון דרושים